Neokatechumenat jest wspólnotą w Kościele zmierzającą do ponownego odkrycia bogactwa chrztu. Jest narzędziem i darem danym Kościołowi, gdzie w ciągu wielu lat formacji opartej o Pismo Święte, modlitwę w niewielkich wspólnotach prowadzi się wiernych do wiary dojrzałej. Jej inicjatorem jest Kiko Arguello, realizujący objawienie w którym otrzymał polecenie od Najświętszej Dziewicy Maryi: "Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie takie jak Święta Rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem".

 

Eucharystia w każdą sobotę o godz. 19.30

Liturgia Słowa w środę o godz. 18.00

Wojownicy Maryi to Maryjna wspólnota męska, która zawiązała się podczas odbywających się cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn, odbywających się w Lądzie.

Opiekunem duchowym wspólnoty Wojownicy Maryi
jest ks. Dominik Chmielewski SDB.

By stać się Wojownikiem Maryi, trzeba przejść przez formację podczas cyklicznych, organizowanych przez wspólnotę spotkań zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych, oraz po uprzedniej weryfikacji, przystąpić do uroczystego zawierzenia tzw. Pasowania Mieczy, które odbywa się raz w roku.

GRUPY REGIONALNE WOJOWNIKÓW MARYI:

Woj. lubelskie
PUŁAWY
Wojciech -

O WSPÓLNOCIE

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką, charyzmatyczną i bardzo radosną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie kilka tysięcy członków w wielu miejscach Polski i Europy (Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Ukraina, Holandia, Niemcy, Czechy).

 

Celem istnienia Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli niesienie innym zbawienia i nadziei płynącej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha Świętego (kerygmat

RATERSKIE RELACJE

Wzorcem w budowaniu Wspólnoty jest Trójca Święta i gmina pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości.

 

Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: prawdy i miłości, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji, dlatego chcemy żyć duchowością zmartwychwstania i nieść nadzieję

 

Zapraszamy do dołączenia do grupy na fb. Aby dołączyć należy poprosić któregoś z członków grupy o wysłanie zaproszenia. Tam też widamości i inne wydarzenia podawane są na bieżąco.

https://www.facebook.com/groups/747655858628810/

Klasycznym zgromadzeniem liturgicznym, w czasie, którego posługują ministranci jest sprawowanie Eucharystii w niedzielę, uroczystości i święta roku kościelnego.

 

Święta te gromadzą z reguły większą liczbę wiernych, dlatego konieczną rzeczą jest, aby były one "obsłużone" przez odpowiedni zespół ministrantów i lektorów, mających do spełnienia swoje funkcje. Uczestnictwo takie nazywamy asystą.

Główne czynności asysty:
1. Przygotowanie do Mszy świętej.
2. Udział w procesji wejścia.
3. Przygotowania do uroczystego odczytania Ewangelii.
4. Przygotowanie darów.
5. Przygotowanie do "uroczystego Przeistoczenia".

Wspólnota Żywego Różańca

 

Żywy Różaniec - wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca założona przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Mając 20 lat Paulina angażuje się w działalność misyjną. Była ona bliskim współpracownikiem św. Jana Marii Vianeya proboszcza z Ars. Wspólnota Żywego Różańca została oficjalnie zatwierdzona i stale wspierana przez papieża Grzegorza XVI i uzyskała status kanoniczny dnia 27 stycznia 1832.

Wspólnota Żywego Różańca - nie jest czymś nowym w wierze, jest kontynuacją modlitwy Różańcowej, którą promował św. Dominik, i która została mu dana w objawieniu Matki Bożej.

Cel

Celem Żywego Różańca - uśmierzyć gniew Boga na grzeszny świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże błogosławieństwo dla Kościoła i  o ewangelizację oraz szerzenie wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.

Czas

O każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu. Członkowie Żywego Różańca mogą organizować spotkania modlitewne na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, w celu omówienia kwestii wiary i zasady życia chrześcijańskiego i innych sprawach duchowych.

Podstawowe wymagania

 

Posłuszeństwo wobec Jego Świątobliwości Papieża, biskupów diecezji oraz kapłanów parafii, gdzie Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje. Stały udział w życiu Kościoła, poprzez udział we Mszy Świętej, przyjmowaniu sakramentów, aktywne życie chrześcijańskie dla dobra Kościoła katolickiego. Przez modlitwę, ofiarę każdego członka Żywego Różańca, który jest współodpowiedzialny za losy Kościoła katolickiego, zbawienia ludzi i szerzenie wiary!

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny.

Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

TV Lumen

Dzisiaj jest

środa,
27 września 2023

(270. dzień roku)

Święta

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. Wincentego ? Paulo, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń:
5320230