Proboszcz

Ks. kan.mgr Piotr Trela


Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. z rąk ówczesnego Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka.Od 01.08.2010 r. jest proboszczem Parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach.
Dziekan Dekanatu Puławy

tel. 81 888 34 14 w. 18
 e-meil:

Rezydent

Ks. kan. mgr Waldemar Żyszkiewicz


Święcenia kapłańskie przyjął w 1980- z rąk ówczesnego Biskupa  Lubelskiego Bolesława Pylaka.
Od 2015 r. jest emerytem, rezydentem i zamieszkuje w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach.
                 e-meil   w.zyszkiewicz@diecezja.lublin.pl

Wikariusz

Ks. mgr Michał  Kłysz


Święcenia kapłańskie przyjął  w 2015 r. z rąk  Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika.
Od 2015r. jest wikariuszem Parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach.

Prefekt Zespołu Szkół nr 3 im Marii Dąbrowskiej w Puławach

                       e-meil:  mklysz1@o2.pl mklysz1@o2.pl

Wikariusz

Ks. mgr Damian  Matysiak


Święcenia kapłańskie przyjął w 2017-z rąk  Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika.
Od 2017r. jest wikariuszem Parafii Matki Bożej Różańcowej w Puławach.

I LO im ks Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach

               e-meil: mklysz1@o2.pl