Parafia Matki Bożej Różańcowej Puławy

kościół


Kościół wybud. ok. 1880 r. jako cerkiew prawosławna dla wojska rosyjskiego. Po I wojnie światowej oddany Kościołowi katolickiemu z przeznaczeniem na kościół garnizonowy. Poświęcony w 1921 r. W latach 1936-37 przebudowany ( zniesiono kopuły cerkiewne, zatarto ślady charakterystyczne dla budownictwa cekriewnego.) Do 1939 r. był on obsługiwany przez kapelana lub jednego z księży diecezjalnych.. W czasie wojny oddany do użytku parafii. Po nieznacznych zniszczeniach wojennych, remont przeprowadził ks. S. Zawadzki. Malowanie w 1972 r. W 1982-82 - wymiana blachy na dachu.Sam budynek jest 1-nawowy, przy prezbiterium zakrystia, do k-ła są 3 wejścia z przedsionkami. W prezbiterium kopuła - pozostałość cerkwi. Ołtarz główny wyk.z drzewa dębowego w 1945 r. z kopią cudownego obrazu MB Różańcowej, znajdującego się w bazylice Dominikanów w Krakowie ( Mal. Zofia Wójcik z Krakowa, 1975). 2 ołtarze boczne z drzewa jesionowego, po prawej z obrazem św. Ekspedyta, mal. MiIchałak, oraz na ścianie obra bł. ks. Jerzego Popiełuszki (mal. Zbigniew Kotyłło) po lewej - Młosierdza Bożego ( mal. Zbigniew Kotyłło) na ścianie bł. Jan Paweł II pap.( mal. Zbigniew Kotyłło) Na chórze muzycznym 9-głosowe organy koncertowe, zakupione w 1971 r, od prof. Rączkowskiego.


Ulice należącedo parafii   


Baczyńskiego, Broniewskiego, Cichockiego, Filtrowa, Gałczyńskiego, Kruczkowskiego, Lubelska, Norwida, Olszewskiego, Partyzantów, Polna, Sempołowskiej, Sieroszewskiego, Skowieszyńska, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Zielona


Historia parafii


Dnia 7.10.1975 r. zawarto umowę pomiędzy Generalnym Dziekanatem Wojska Polskiego a Biskupem Lubelskim w sprawie utworzenia parafii cywilnej przy k-le garnizonowym w Puławach. Na mocy tej umowy bp Bolesław Pylak wydał dekret erekcyjny parafii. Jako parafia cywilno-wojskowa funkcjonowała do 8.07.1984 r., kiedy to strona wojskowa odstąpiła od umowy i parafię cywilną rozwiązano. Starania o jej odtworzenie podjęto w 1989 r., jednakże próby te zakończyły się niepowodzeniem. Dnia 5.08.1996 r. Arcybiskup Lubelski zwrócił się z prośbą do Ministra Obrony Narodowej o przekazanie diecezji lubelskiej kościoła garnizonowego w Puławach. W 5 miesięcy później prośba została odwołana, gdyż zawarto porozumienie z Biskupem Polowym WP co do ponownego utworzenia parafii cywilno-wojskowej. Dekret erekcyjny wydał abp B. Pylak 18.02.1997 r. Terytorium parafii wyłączono z parafii sąsiednich. W następnym miesiącu tegoż roku, w wyniku porozumienia proboszczów parafii puławskich, został wydany nowy dekret erygujący tę parafię w zmienionych grranicach. Dnia 8.04.1998 r. abp Józef Życiński dokonał ostatecznej regulacji granic parafii puławskich.Dekretem bpa S. Głodzia, Biskupa Polowego WP z dnia 17.06.2001 r. personalną parafię wojskową zniesiono

 [1] 

Powrót

kościół

Powrót

TV Lumen

Dzisiaj jest

czwartek,
13 sierpnia 2020

(226. dzień roku)

Święta

Czwartek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Poncjana, papieża, i Hipolita, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń:
3876461