kościół

 

Kościół wybud. ok. 1880 r. jako cerkiew prawosławna dla wojska rosyjskiego. Po I wojnie światowej oddany Kościołowi katolickiemu z przeznaczeniem na kościół garnizonowy. Poświęcony w 1921 r. W latach 1936-37 przebudowany ( zniesiono kopuły cerkiewne, zatarto ślady charakterystyczne dla budownictwa cekriewnego.) Do 1939 r. był on obsługiwany przez kapelana lub jednego z księży diecezjalnych.. W czasie wojny oddany do użytku parafii. Po nieznacznych zniszczeniach wojennych, remont przeprowadził ks. S. Zawadzki. Malowanie w 1972 r. W 1982-82 - wymiana blachy na dachu.Sam budynek jest 1-nawowy, przy prezbiterium zakrystia, do k-ła są 3 wejścia z przedsionkami. W prezbiterium kopuła - pozostałość cerkwi. Ołtarz główny wyk.z drzewa dębowego w 1945 r. z kopią cudownego obrazu MB Różańcowej, znajdującego się w bazylice Dominikanów w Krakowie ( Mal. Zofia Wójcik z Krakowa, 1975). 2 ołtarze boczne z drzewa jesionowego, po prawej z obrazem św. Ekspedyta, mal. MiIchałak, oraz na ścianie obra bł. ks. Jerzego Popiełuszki (mal. Zbigniew Kotyłło) po lewej - Młosierdza Bożego ( mal. Zbigniew Kotyłło) na ścianie bł. Jan Paweł II pap.( mal. Zbigniew Kotyłło) Na chórze muzycznym 9-głosowe organy koncertowe, zakupione w 1971 r, od prof. Rączkowskiego.

 

Ulice należącedo parafii   

 

  Skowieszyńska(prawa strona), Zielona, Filtrowa, Fieldorfa Nila, ppłk Konrada, Broniewskiego, Baczyńskiego, Sempołowskiej, Gajcego, Grabskiego, Gałczyńskiego, sierż. Franczaka, Polna 25;27;29;31; Olszewskiego, 2;4;6;8; Wróblewskiego,3;7;9;13; Cichockiego,1;  3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13  Sieroszewskiego 2; 3, Wojska Polskiego 1; 3; 5; 9;11;13;15; 17; 19;21; 23 Partyzantó  3; 5; 5a;7a;8;9; 9a;10; 11, Lubelskia 17; 19; 21; 23, Norwida, 1; 3; 5; 6;7;8;11; 12;14;16;38; 40;    

 

   

 

Historia parafii

 

Dnia 7.10.1975 r. zawarto umowę pomiędzy Generalnym Dziekanatem Wojska Polskiego a Biskupem Lubelskim w sprawie utworzenia parafii cywilnej przy k-le garnizonowym w Puławach. Na mocy tej umowy bp Bolesław Pylak wydał dekret erekcyjny parafii. Jako parafia cywilno-wojskowa funkcjonowała do 8.07.1984 r., kiedy to strona wojskowa odstąpiła od umowy i parafię cywilną rozwiązano. Starania o jej odtworzenie podjęto w 1989 r., jednakże próby te zakończyły się niepowodzeniem. Dnia 5.08.1996 r. Arcybiskup Lubelski zwrócił się z prośbą do Ministra Obrony Narodowej o przekazanie diecezji lubelskiej kościoła garnizonowego w Puławach. W 5 miesięcy później prośba została odwołana, gdyż zawarto porozumienie z Biskupem Polowym WP co do ponownego utworzenia parafii cywilno-wojskowej. Dekret erekcyjny wydał abp B. Pylak 18.02.1997 r. Terytorium parafii wyłączono z parafii sąsiednich. W następnym miesiącu tegoż roku, w wyniku porozumienia proboszczów parafii puławskich, został wydany nowy dekret erygujący tę parafię w zmienionych grranicach. Dnia 8.04.1998 r. abp Józef Życiński dokonał ostatecznej regulacji granic parafii puławskich.Dekretem bpa S. Głodzia, Biskupa Polowego WP z dnia 17.06.2001 r. personalną parafię wojskową zniesiono

Powrót

TV Lumen

Dzisiaj jest

środa,
27 września 2023

(270. dzień roku)

Święta

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. Wincentego ? Paulo, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń:
5320181