100 lecie Kościoła Matki Bożej Rózańcowej w Puławach

1921-2021

  

            Odrodzenie naszej Ojczyzny po pierwszej wojnie światowej, za które dziękowaliśmy Bożej Opatrzności trzy lata temu, przyniosło wiele zmian na ziemiach odrodzonej Rzeczpospolitej. Powstawały nowe szkoły, organizacje społeczne oraz instytucje państwowe. Utworzono także wiele nowych parafii, w tym Waszą parafię, która obchodzi w tym roku setną rocznicę powstania.

            Dawna garnizonowa cerkiew w Puławach została poświęcona w dniu 25 października 1921 roku jako kościół katolicki pw. Zmartwychwstania Pańskiego i służyła odtąd polskim żołnierzom. Parafia cywilno-wojskowa pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, erygowana przez arcybiskupa Bolesława Pylaka,  funkcjonowała w latach 1975-1984. Ponownie w takim charakterze zaczęła funkcjonować w roku 1997. W następnym roku arcybiskup Józef Życiński dokonał ostatecznej regulacji granic parafii puławskich.

Kolejne pokolenia wnosiły swój wkład, aby wyposażać i odnawiać tę świątynię. Aby była prawdziwie domem Boga, w którym można godnie Go chwalić, dziękować Mu za Jego dary i prosić Go o błogosławieństwo. Aby była miejscem, w którym parafianie budują wspólnotę, jednoczącą się wokół Chrystusa w tajemnicy Eucharystii.

Dziękujemy dziś Bogu, Drodzy Bracia i Siostry, za 100 lat trwania tej parafii. Dziękujemy za dar Bożej łaski, hojnie udzielanej w sakramentach Kościoła i za głoszone tu Słowo Boże, które jest światłem dla ludzkich dróg,

I dziękujemy Bogu za to, że jesteśmy Kościołem: Ludem Bożym wybranym i powołanym przez Ojca oraz Ciałem Chrystusa, którym On sam jako Jego Głowa, nieustannie kieruje. Za to że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, który w nas mieszka, który nas umacnia i przypomina nam codziennie o naszym powołaniu do świętości. Za Maryję, Matkę Bożą, która w tajemnicach Różańca modli się z nami i za nas, abyśmy także w kolejnym stuleciu istnienia parafii pozostali wierni najcen-niejszym wartościom religijnym i patriotycznym, którym ta parafia służyła przez 100 lat.

Na radość obchodów jubileuszowych i na kolejne lata wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii z serca błogosławię

 

  

                                                                      

                                                                    Arcybiskup Metropolita Lubelski

 

Lublin, 16 VII 2021 r.

 

 

Powrót

TV Lumen

Dzisiaj jest

środa,
27 września 2023

(270. dzień roku)

Święta

Środa, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. Wincentego ? Paulo, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń:
5320192