Papież w Pietrelcinie i San Giovanni Rotondo

18.03.2018 , RV, st (KAI) / mz, Pietrelcina, San Giovanni Rotondo Ⓒ ℗

Sample Fot. AFP / EAST NEWS

17 marca Franciszek odwiedził Pietrelcinę i San Giovanni Rotondo. Był trzecim papieżem, po Janie Pawle II i Benedykcie XVI, który oddał cześć o. Pio. Na miejscu na papieża czekały dziesiątki tysięcy wiernych oraz kilkuset chorych.

Prokurator generalny kapucynów mówił, że Ojciec Święty przyjechał do tych miejsc, aby uczcić tajemnicę Boga ukrytą w życiu i posłudze o. Pio. W 100. rocznicę otrzymania przez niego stygmatów i 50. rocznicę jego śmierci przybył tu, aby oddać mu cześć, to znaczy podziękować Bogu za dar tego wielkiego świętego. O. Antonio Belpiede przypomniał także historię tego niezwykłego znaku, jaki o. Pio nosił na swoim ciele.

„Stygmaty pozostały przez 50 lat otwarte. I to jest wielki cud, którego medycyna nie potrafi wytłumaczyć: jak tych pięć ran mogło pozostać otwartych przez pół wieku bez infekcji, nie wdała się w nie gangrena ani się nie zagoiły. Przypadki, które zna medycyna mówią, że rany w ten sposób otwarte, krwawiące, albo goją się i pozostawiają blizny, albo wdaje się w nie gangrena i osoba umiera. Natomiast w przypadku o. Pio przez 50 lat pozostawały otwarte i potem, w ostatnich tygodniach przed śmiercią, powoli zaczęły się goić. Po śmierci jego ręce i stopy były jak u dziecka. Bez żadnego znaku” – przypomniał o. Belpiede.

papież Franciszek w Pietralcinie

Fot. AP / EAST NEWS

Na przyjazd Franciszka do miejsc związanych z o. Pio czekała także młodzież. Mówił o tym ordynariusz tamtejszej diecezji. Bp Michele Castoro wskazał, że młodzi przez całą noc przed przyjazdem papieża czuwali na modlitwie, refleksji. Nie zabrakło również chwil radości i dzielenia się. Wyznaczono dla nich specjalne miejsce na placu, gdzie została odprawiona Msza, aby Ojciec Święty mógł im pobłogosławić i skierować kilka słów umocnienia.

Pietrelcina

Papież odwiedził Pietrelcinę – gdzie przed 131 laty, jako Franciszek Forgione urodził się jeden z najbardziej znanych mistyków XX wieku.

W swoim przemówieniu Ojciec Święty nawiązując do drogi życiowej o. Pio przypomniał o jego zmaganiach duchowych w 1911 roku przeżywanych właśnie w Pietrelicinie. Zaznaczył, że „W tych strasznych chwilach ojciec Pio czerpał energię z nieustannej modlitwy i ufności, którą zawsze pokładał w Panu”. Dążył do pogłębiania swego posłuszeństwa Bogu, a szczególne miejsce w jego życiu odgrywała Msza św. W tym okresie otrzymał do Boga specjalne dary mistyczne, które poprzedzały pojawienie się na jego ciele stygmatów. „Ten pokorny brat kapucyn zadziwił świat swoim życiem poświęconym całkowicie modlitwie i cierpliwym słuchaniu braci, na których cierpienia wylewał jak balsam miłość Chrystusa” – stwierdził papież.

Franciszek zachęcił mieszkańców Pietrelciny do naśladowania wzoru swego rodaka i stawania się narzędziem miłości Jezusa dla najsłabszych. „Jednocześnie, rozważając jego bezwarunkową wierność wobec Kościoła, będziecie świadkami komunii, ponieważ tylko komunia buduje i tworzy” – dodał Ojciec Święty.

Papież wskazał, że lekcja życia ojca Pio jest także aktualna w obecnej sytuacji tego regionu. „Niech wstawiennictwo waszego świętego współobywatela wspiera postanowienie zjednoczenia sił, aby szczególnie młodym pokoleniom zaoferować konkretne perspektywy na przyszłość nadziei. Niech nie zabraknie troskliwej i pełnej czułości wrażliwości na osoby starsze, będące niezrównanym bogactwem naszych wspólnot” – stwierdził Franciszek.

„Zachęcam tę ziemię, aby strzegła jako cennego skarbu chrześcijańskie i kapłańskie świadectwo św. Pio z Pietrelciny: niech będzie ono dla każdego z was bodźcem, by w pełni przeżywać swoje życie, w stylu Błogosławieństw i uczynków miłosierdzia” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie swego przemówienia w Pietrelcinie.

Papież wśród dzieci chorych na raka

W czasie swej wizyty Franciszek odwiedził także oddział onkologii dziecięcej w San Giovanni Rotondo. Jak mówił ordynator oddziału, czekało na niego 40 chorych dzieci oraz wiele innych już wyleczonych. Dzieci przygotowały dla Papieża listy, kartki, obrazeczki. Na jednym z nich jest napisane: „Ojcze Święty modlę się za ciebie, ale ty pomódl się za moją babcię, bo w tym czasie opiekuje się moim braciszkiem, bo mama jest ze mną w szpitalu”.

Szczególnie emocjonująca była wizyta Franciszka na oddziale onkologii dziecięcej Domu Ulgi w Cierpieniu. Ten jeden z najbardziej nowoczesnych szpitali we Włoszech powstał z pragnienia ojca Pio i wciąż niesie pomoc potrzebującym. Leczeni się w nim m.in. uchodźcy z całego świata, którzy dotarli do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym, w tym wiele dzieci okaleczonych w wyniku działań wojennych.

papież Franciszek, w szpitalu onkologicznym w San Giovanni Rotondo

Fot. L’Osservatore Romano / AP / EAST NEWS

„Cierpienie najmłodszych szczególnie dotyka. Franciszek dodał nam nadziei” – podkreśla doktor Lucia Miglionico, ordynator oddziału onkologii dziecięcej Domu Ulgi w Cierpieniu.

„Z Franciszkiem spotkało się czterdzieścioro małych pacjentów. Na naszym oddziale onkologicznym mamy 22 łóżka. Oprócz tego działa day hospital, który przyjmuje 15-20 dzieci dziennie. W spotkaniu uczestniczyły też dzieci, które dzięki pobytowi w naszej placówce wyzdrowiały – mówi Vatican News doktor Lucia Miglionico. –Kładziemy nacisk na jakość opieki medycznej, którą niesiemy, ale i na to, co nazywamy «macierzyńską czułością». Innymi słowy na naszym oddziale staramy się o rodzinną atmosferę. Łączymy ją z codzienną modlitwą, o którą prosił nas ojciec Pio. W sercu Papieża szczególne miejsce zajmują ubodzy i chorzy, a chore na raka dzieci są przecież najbiedniejsze z wszystkich”.

Franciszek robił sobie z dziećmi selfi, przytulał je i cierpliwie błogosławił. Podpisał się na koszulce, na której przedstawiony był przez dzieci, jako ich superbohater. Także wielu rodziców szukało umocnienia w ramionach Ojca Świętego. 13-letnia dziewczynka stwierdziła: „Jak wyzdrowieję przyjadę cię odwiedzić”, na co Papież odpowiedział zwracając się do jej lekarza prowadzącego: „Czekam tylko na sygnał”. Szczególnie emocjonująca była krótka rozmowa z kobietą, która przed biedą i głodem uciekła z Afryki razem ze swym maleńkim, chorym dzieckiem. Dziękowała Papieżowi, że niestrudzenie upomina się przed światem o ubogich i wykluczonych. Na zakończenie wyraziła nadzieję: „Teraz będzie już tylko lepiej”.

W kościele Matki Bożej Łaskawej Franciszek modlił się przy relikwiach ojca Pio. Na szklanej urnie z jego ciałem złożył w darze czerwoną stułę, symbol heroicznej posługi tego świętego w konfesjonale. Na tę okazję w kościele ustawiono też krzyż, przy którym ojciec Pio otrzymał stygmaty, Franciszek modlił się przy nim dłuższą chwilę i trzymając dłoń na przebitych stopach Jezusa ucałował krucyfiks.

papież Franciszek przy krzyżu, przy którym św. o. Pio otrzymał stygmaty

Fot. ANSA / AP / EAST NEWS

Msza św. w San Giovanni Rotondo

Wokół trzech słów: modlitwa, małość, mądrość skoncentrował papież swoją homilię podczas Mszy św. w San Giovanni Rotondo – gdzie w latach 1916-1968 mieszkał św. Pio z Pietrelciny i gdzie dzisiaj do jego grobu przybywają rzesze wiernych.

W swojej homilii Ojciec Święty podkreślił przede wszystkim rolę modlitwy w życiu tego wybitnego kapucyna. Polecił wiernym, by wiele się modlili, nigdy nie ustając. Papież przypomniał także znaczenie modlitwy uwielbienia i adoracji. „Modlitwa jest gestem miłości, jest przebywaniem z Bogiem i zanoszeniem Jemu życia świata: jest nieodzownym uczynkiem miłosierdzia co do duszy” – podkreślił Franciszek.

Następnie papież zwrócił uwagę na znaczenie małości i przypomniał o szczególnej miłości Boga wobec maluczkich – ludzi o sercu pokornym i otwartym, ubogim i potrzebującym, którzy odczuwają potrzebę modlitwy, powierzania siebie i otrzymania wsparcia.

papież Franciszek, Msza św. w San Giovanni Rotondo

Fot. AFP / EAST NEWS

„Serce tych maluczkich jest jak antena, która wychwytuje sygnał Boga. Bóg szuka bowiem kontaktu ze wszystkimi, ale ten kto czyni siebie wielkim wywołuje ogromne zakłócenia: gdy ktoś jest pełen siebie, to nie ma tam miejsca dla Boga. Dlatego woli On maluczkich, objawia się im, a drogą, aby Go spotkać jest uniżenie siebie, pomniejszenie się, uznanie siebie za potrzebujących” – powiedział Ojciec Święty.

Dodał, że tajemnicę małości, pokornej miłości można pojąć tylko czyniąc siebie maluczkimi i nawiedzając maluczkich. W tym kontekście zwrócił uwagę na znaczenie Domu Ulgi w Cierpieniu – szpitala założonego przez św. Pio, a otwartego w 1956 roku. „W chorym obecny jest Jezus, a w troskliwej opiece tych, którzy pochylają się nad ranami bliźniego, jest droga, aby Go spotkać. Ten kto troszczy się o maluczkich, jest po stronie Boga i pokonuje kulturę odrzucenia, która przeciwnie, woli potężnych i uważa ubogich za bezużytecznych. Ten, kto przedkłada maluczkich, głosi proroctwo życia przeciw prorokom śmierci każdego czasu” – zaznaczył Franciszek.

Papież zauważył, że również dzisiaj odrzucani są ludzie, bo nie są potrzebni. „Gdy byłem dzieckiem, uczono nas w szkole o Spartanach. Zawsze uderzało mnie to, co mówiła nauczycielka: kiedy rodziło się dziecko niepełnosprawne, prowadzili je na szczyt skały i zrzucali w dół, żeby nie było tych maluczkich. My dzieci mówiliśmy: jakie to okrutne! Bracia i siostry! My czynimy to samo, z większym okrucieństwem, z większą świadomością. Ten który nie jest potrzebny, kto nie wytwarza jest odrzucany. Na tym polega kultura odrzucenia. Maluczcy nie są dziś kochani. Dlatego też jest odrzucany Jezus” – powiedział Ojciec Święty.

Mówiąc o mądrości Franciszek podkreślił, że jedyną mądrą i niezwyciężoną bronią jest miłość ożywiana przez wiarę. „Św. Pio walczył ze złem przez całe życie i walczył z nim mądrze, jak Pan: z pokorą, posłuszeństwem, krzyżem, ofiarowując cierpienie miłości. A wszyscy go podziwiają, ale niewielu czyni to samo. Wielu dobrze mówi, ale ilu naśladuje? Wielu jest gotowych umieścić «polubienie» na stronie wielkich świętych, ale kto czyni tak, jak oni? Życie chrześcijańskie nie jest bowiem «polubieniem», ale «darem». Życie ma swą woń, gdy jest złożone w darze; staje się pozbawione smaku, gdy jest chowane dla siebie” – stwierdził Ojciec Święty.

Papież przypomniał rolę konfesjonału w życiu o. Pio. „Tam zaczyna się i rozpoczyna życie mądre, miłowane i obdarowane przebaczeniem, tam rozpoczyna się uzdrowienie serca. Ojciec Pio był apostołem konfesjonału. Również dzisiaj tam nas zaprasza. I mówi nam: «Skąd przychodzisz? Od Jezusa czy od twojego smutku? Gdzie wracasz? Do Tego, który cię zbawia czy do twoich upadków, do twoich żalów, do twoich grzechów? Przyjdź, Pan czeka na ciebie. Odwagi, nie ma żadnego powodu tak poważnego, by cię wykluczał z Jego miłosierdzia»” – powiedział Franciszek.

Na zakończenie swej homilii Ojciec Święty zachęcił wiernych do pielęgnowania modlitwy, małości i mądrości życia.

 

Znani wspierają akcję „Misjonarz na Post”

18.03.2018 , luk / mz, Kraków Ⓒ ℗

Sample Fot. pixabay.com

Już ponad 12 tys. osób wspiera duchowo polskich misjonarzy modlitwą, wyrzeczeniem czy swoim cierpieniem. Do 5. edycji akcji „Misjonarz na Post” włączyły się także znane osoby, m.in. piosenkarka Eleni czy muzyk Robert Friedrich.

– Myślę, że taka akcja jest bardzo potrzebna misjonarzom, którzy służą, czasami w bardzo trudnych warunkach i kochają tę swoją posługę. Wesprzyjmy ich duchowo swoją modlitwą, bo w niej jest siła i moc – powiedziała Eleni na specjalnym filmiku dostępnym na kanale portalu misyjne.pl w serwisie YouTube.

Na podobnym nagraniu Robert Friedrich przyznał, że taka forma wsparcia jest niezbędna. – Najlepszy sposób, jak mówi Ewangelia, na pomoc drugiemu człowiekowi, a szczególnie misjonarzowi, to post, modlitwa i jałmużna. Misjonarze potrzebują naszego wsparcia – opisał. Do włączenia się w akcję zachęcają także aktorzy, Dariusz Kowalski i Lech Dyblik.

Dołączenie do inicjatywy miesięcznika „Misyjne Drogi” oraz portalu misyjne.pl nic nie kosztuje. Wystarczy wejść na stronę misjonarznapost.pl, wypełnić krótki formularz, wpisując podstawowe dane, by po chwili otrzymać e-mail z nazwiskiem misjonarza, za którego podejmuje się modlitwę. Na wsparcie oczekuje blisko 2048 polskich misjonarzy.

– Poza modlitwą można podjąć także inne postanowienia. Ktoś może ograniczyć czas spędzany w internecie, ktoś inny słodycze. Tak naprawdę liczy się intencja. Cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej osób wspiera misjonarzy. Zachęćmy tych, którzy jeszcze o akcji nie słyszeli – podkreśliła Zofia Kędziora, koordynatorka akcji.

W ubiegłym roku w akcję wsparło ponad 12 tys. osób. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że w tym roku duchową pomocą osoby pracujące na misjach obejmie jeszcze większe grono zainteresowanych.

Honorowy patronat nad akcją objęli abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, metropolita poznański, oraz bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Informacje o inicjatywie można odnaleźć na stronie www.misjonarznapost.pl.

Rozpoczęła się Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań

10.02.2018 , Kraków / l ed (KAI) / mip Ⓒ ℗

Sample Fot. Ben White on Unsplash

Pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Wychowawca powołań” w Krakowie rozpoczęła się 9 lutego Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań. W ciągu trzech dni osoby odpowiedzialne za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym będą rozważać wskazania Ojca Świętego i zastanawiać się, jak w obecnych warunkach realizować jego nauczanie. Sporo miejsca referenci poświęcą omówieniu przygotowań w Polsce do tegorocznego Synodu Biskupów nt. młodzieży.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp Marek Solarczyk powiedział, że głównym celem obrad jest wspólna modlitwa i wymiana doświadczeń. „Tematem naszego spotkania jest św. Jan Paweł II jako wychowawca powołań i to jest między innymi powód, dlaczego się spotykamy w tym miejscu, w sanktuarium jego imienia w Krakowie” – podkreślił biskup.

Uczestnicy posiedzenia będą rozważać myśli Ojca Świętego dotyczące duszpasterstwa powołań, zwracając szczególną uwagę na teksty, które wypowiedział on podczas pielgrzymek do Polski. Zdaniem bp. Solarczyka, są trzy refleksje, które płyną z rozważań Jana Pawła II. „Skoro powołanie w sposób jasny i oczywisty jest interwencją, pomysłem i działaniem Boga, to my swoimi ludzkimi siłami tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć i wesprzeć, dlatego potrzeba modlitwy. Jest to mocno wpisane w nasze doświadczenia, ale też niesamowicie mocno podkreśla to Ojciec Święty” – wyjaśnił hierarcha.

Zauważył, że dla Jana Pawła II bardzo ważna była troska o młodych. „Ojciec Święty mówił, że młody człowiek przez sakrament chrztu rozpoczyna swoje dzieło dziecka Bożego i tak naprawdę od tego momentu rozpoczyna się troska o to, aby go wspierać, rozwijać i pomóc mu odkryć siebie i umocnić w pracy nad sobą” – zaznaczył mówca.

Duszpasterze powołań będą też rozważać wskazania św. Jana Pawła II, aby przez swój entuzjazm i jasne świadectwo swojego życia i posługiwania byli oni zachętą dla młodego człowieka i aby troszczyli się o swoją misję, która dzięki temu stanie się pełniejsza. „Nie da się ukryć, że jest to wielkie zadanie i na pewno w sposób bezpośredni propozycja i mobilizacja dla nas tu zgromadzonych” – powiedział bp Solarczyk.

Czytaj także: Zbyt mało modlimy się o powołania

Sporo miejsca referenci poświęcą omówieniu przygotowań w Polsce do tegorocznego Synodu Biskupów nt. młodzieży. Okazją do przedstawienia refleksji na ten temat będą wnioski z ankiet, które wypełniło sześć tysięcy młodych ludzi. „Duszpasterstwo powołań jest jednym z elementów duszpasterstwa młodzieży, bo służy ono temu, aby młody człowiek odkrył siebie, Boga i by razem z Nim podjął decyzję dotyczącą jego życiowej drogi i wyboru powołania. To wypływa z tych ankiet. Rzeczywiście młodzi tego oczekują, ale też mocno podkreślają wagę i swoją obecność we wspólnotach” – zaznaczył biskup pomocniczy warszawsko-praski.

Jego zdaniem współpraca duszpasterstwa powołań z duszpasterstwem młodzieży już istnieje, „ale na pewno powinna się jeszcze bardziej rozwinąć”.

Uczestnicy kongregacji omówią też przygotowania do Synodu Biskupów oraz kwestie organizacyjne wydarzeń, które zostaną zorganizowane podczas jego trwania. Jednym z nich będzie czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w intencji Synodu.

W ostatnim dniu z osobami odpowiedzialnymi za powołania spotka się prof. Wanda Półtawska, która przekaże im swoje obserwacje, a także refleksje z rozmów z Janem Pawłem II, dotyczące duszpasterstwa powołań.

Spotkanie odbywa się na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” na Białych Morzach. Zakończy się w niedzielę, 11 lutego.

Ogólnopolskie Kongregacje Referentów Powołaniowych odbywają się dwa razy w roku. Biorą w nich udział osoby odpowiedzialne za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym z całego kraju. Tematykę spotkań ustala Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, która też przygotowuje każdą kongregację.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski. Jej celem jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy między duchowieństwem diecezjalnym a osobami konsekrowanymi.