Ewangelia

Mk 6, 7-13
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.


o. Paweł

Idź i prorokuj!


Bóg przez swoje słowo dopomina się o prawdę. Jak Amosa bierze nas od naszej „trzody" - codziennych zmartwień, odpowiedzialności, słabości, by powiedzieć: „Idź i prorokuj"

Pewną formą bezbożnictwa jest takie myślenie o sobie, które prowadzi do stwierdzenia: „Jestem tylko człowiekiem". Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Naszym powołaniem jest bycie synami Bożymi, naszym powołaniem jest także świętość i nieskalaność. I nieprzyjęcie takiej perspektywy życiowej jest formą odrzucenia Chrystusa. Nie pozwalamy, by w nas i wokół nas objawiło się dzieło odkupienia wysłużone dla nas na krzyżu. Bałwochwalstwo polega między innymi na tym, że człowiek przyjmuje swoją wizję życia, powołania i siebie samego w miejsce tego, co objawił o nim Bóg. Bogiem wtedy staje się realizacja swoich planów i pragnień.

Pomyślmy jednak pozytywnie. Bóg przez swoje słowo dopomina się o prawdę. Jak Amosa bierze nas od naszej „trzody" - codziennych zmartwień, odpowiedzialności, słabości, by powiedzieć: „Idź i prorokuj". Nie wiemy, co to konkretnie znaczy. Ale na tym polega nasza wiara, że mamy ufność. Ufamy, że jeśli Chrystus nas do czegoś wzywa, to On sam w nas jest sprawcą i chcenia, i działania. Apostołowie, którzy zostali wezwani do misji w ubóstwie zaufali, że Bóg zapewni ich owocowanie i objawi przez nich swoją moc. Posłanie stało się ich pielgrzymką wiary i ufności.

Zaufaj Panu i nawróć się - to znaczy przyjmij Bożą wizję dla siebie i swego życia. Jeśli pozwolisz, to Bóg uleczy twój przykurcz serca i rozpoznasz osobistą prawdę i wezwanie dla siebie nawet w tak szczególnym opisie jak posłanie apostołów. Duch, którym zostałeś naznaczony, pozwoli ci zrealizować to wezwanie na twoją miarę. Bylebyś tylko zaufał i nie stawiał oporu Temu, który od wewnątrz chce cię przebóstwić.

TV Lumen

Dzisiaj jest

niedziela,
22 lipca 2018

(203. dzień roku)

Święta

Niedziela, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Szesnasta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
2695947