PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIIEJ

 

·       Czwartek 27.12 od godz. 16.00 Olszewskiego 3, 4 ( 2 księży); Wróblewskiego 3 (1 ksiądz)

·       Piątek 28.12 od godz. 16.00 Olszewskiego 6,8 Partyzantów 8 9ab (2 księży); Partyzantów 3,Partyzantów 10 11a (1 ksiądz)

·       Sobota 29. 12 od 9 ul. Baczyńskiego, Broniewskiego, Filtrowa, Ppłk Konrada, Szenwalda, Gałczyńskiego, Grabskiego, Kruczkowskiego, Zielona, Sempołowskiej, Skowieszyńska, Gościńczyk 10 a (3 księży)

·       Środa 2. 01 od godz. 16.00 Partyzantów 7a (1 ksiądz), Partyzantów 5a (2 księży):

·       Czwartek 3. 01 od godz. 16.00 Partyzantów 5 Olszewskiego 2 (3 księży)

·       Piątek 4.01 od godz. 16.00 Cichockiego 10, 11 (1 ksiądz); Woj. Polskiego 19 (1 ksiądz), Woj. Polskiego 1, 3, 5(1 ksiądz)

·       Sobota 5.01 od 9 Wróblewskiego 13 (2 księży); Cichockiego 6 (1 ksiądz)

·       Poniedziałek 7.01 od godz. 16.00 Wróblewskiego 9 (2 księży); Cichockiego 3 (1 ksiądz);

·       Wtorek 8.01 od godz. 16.00 Polna 31 (2 księży); Polna 27 (1 ksiądz)

·       Środa 9.01 od godz. 16.00 Polna 29 (3 księży);

·       Czwartek 10. 01 od godz. 16.00 Cichockiego 12 (1 ksiądz) Wróblewskiego 7 (2 księży)

·       Piątek 11.01 od godz. 16.00 Lubelska 17 ; 19 ; 23 ; 21  (3 księży)

·       Sobota 12.01 od godz. 9 Cichockiego 1 , 7 , 8  (3 księży);

·       Poniedziałek 14.01 od godz. 16.00 Woj. Polskiego 11 (2 księży); Woj. Polskiego 17  (1 ksiądz)

·       Wtorek 15.01 od godz. 16.00 Woj. Polskiego 23  (2 księży); Cichockiego 5  (1 ksiądz)

·       Środa 16.01 od godz. 16.00 Cichockiego 4 , 13  (1 ksiądz); Woj. Polskiego 13 (2 księży)

·       Czwartek 17. 01 od godz. 16.00 Polna 25  (2 księży); Sieroszewskiego 3  (1 ksiądz);

·       Piątek 18. 01 od godz. 16.00 Norwida 6  (2 księży); Norwida 12  (1 ksiądz)

·       Sobota 19. 01 od godz. 9.00 Sieroszewskiego 2 , Woj. Polskiego 21  (2 księży), Wojska Polskiego 15 ( 1 ksiądz).

·       Poniedziałek 21.01 od godz. 16.00 Norwida 8  (2 księży); Norwida 34  (1 ksiądz),

·       Wtorek 22.01 od godz. 16.00 Norwida 36 , 38 (2 księży), Woj. Polskiego 9 (1 ksiądz)

·       Środa 23. 01 od godz. 16.00 Norwida 5 i 7  (1 ksiądz); Norwida 11 i 14 (1 ksiądz); Norwida 16 i 40  (1 ksiądz)

·       Czwartek 24.01 od godz. 16.00 Norwida 32  (1 ksiądz), Norwida 1 i 3 (1 ksiądz);   

Życzenia

Powrót

 

Boże Narodzenie, 2018r

    https://m.deon.pl/gfx/deon/pl/defaultaktualnosci/125/28/1/374038641.jpg

  

Czekajmy na Boże Narodzenie z radością i pokojem w sercu!

Niech Chrystus obdarzy nas

 potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Pięknych, zdrowych, pogodnych Świąt Narodzenia Pańskiego

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

 

                                              

życzą Duszpasterze

Msza ś. dla Młodzieży

Powrót

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

*  *  *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

TV Lumen

Dzisiaj jest

czwartek,
17 stycznia 2019

(17. dzień roku)

Święta

Czwartek, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Antoniego, opata

Licznik

Liczba wyświetleń:
3007641