SMAL

https://smal.lublin.pl/smal-2020/

Powrót

  • Z powodu zmniejszanie restrykcji związanych z pandemią Covid-19 zdecydowanie „rozluźniło” także nasze podejście do ochrony indywidualnej. W najbardziej widoczny sposób dotyczy to noszenia maseczek, co można zaobserwować już nie tylko na ulicach – gdzie rzeczywiście ma to mniejszy sens – ale również w sklepach, przychodniach, środkach transportu i kościołach.. Niektórzy albo w ogóle ich nie zakładają, albo podążają za specyficzną modą noszenia maseczek na brodzie, pod nosem lub nawet na czole. Oczywiście jest grupa ludzi, którzy ze względów zdrowotnych, czy ze względu na niepełnosprawność nie mogą nakładać maseczek, to jest zrozumiałe, ale pozostali uczestnicy liturgii mają obowiązek zakładania maseczek, dbając w ten sposób o swoje zdrowie, jak i innych uczestników liturgii. 
  • Naukowo ustalono że do zakażenia koronawirusem  dochodzi najczęściej drogą kropelkową, wielu chorych na Covid-19 nie wykazuje żadnych objawów; dlatego noszone maseczki wydatnie zwiększają szanse na przerwanie łańcuchów zakażeń mających źródło u chorych nieświadomych swojego zakażenia.
  • Dlatego bardzo prosimy aby osoby obecne w kościele, które mogą nosić maseczki o ich założenie.
  • Drugą ważną kwestią jest przyjmowanie komunii św. na rękę. Kościół od samego początku był świadom, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego . Dlatego podchodzi do niej z największym szacunkiem. Troszczy się o poprawne nauczanie dotyczące Eucharystii oraz pragnie, by wierni coraz bardziej świadomie i owocnie w niej uczestniczyli. Eucharystia to przecież Jezus Chrystus, żywy Bóg i Człowiek, najcenniejsze dobro, jakie Kościół posiada. To ona jednoczy niebo z ziemią. Ona jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. W sakramentalnym znaku Chleba i Wina Jezus pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata
  • Ze względów sanitarnych, jest możliwość przyjmowania komunii św. na rękę. W obecnie panującej pandemii, jest to najbezpieczniejsza forma. Oczywiście osoby, które chcą przyjąć komunie św. do ust również mają taką możliwość. Komunia św. na rękę jest udzielana w naszym kościele przy ołtarzu św. Ekspedyta, czyli wchodząc do kościoła po prawej stronie. Przed przyjęciem komunii św. na rękę, należy zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy ostatnich ławkach naszego kościoła.
  • Każdy, kto pragnie przyjąć Najświętszą Hostię na dłoń, niech pamięta o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.
  • W jednej ze swych katechez, św. Cyryla Jerozolimski tak mówił o  Eucharystii. Oto jej fragment o ogromnym szacunku dla Komunii św. przyjmowanej na rękę Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz „Amen”. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co spadło na ziemię, byłoby jakby utratą części twych członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni. A kiedy już spożyłeś Ciało Chrystusa zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami”

Litania do Krwi Chrystusa

W miesiącu lipcu przed wieczorną eucharystią, będziemy odmawiali litanie do Krwi Chrystusa. Natomiast różaniec w naszej Parafii przed południem od poniedziałku do soboty o 8.30 natomiast po południu w poniedziałek, piątek i sobota o godz. 17.15; we wtorek, środę i czwartek o godz. 17.00

Powrót

WZNAWIAMY NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE 

 

więcej informacji kliknij tu

D E K R E T
dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej 31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

• osób w podeszłym wieku
• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
• osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Dziękując Bogu za opiekę i błogosławieństwo w trudnym czasie epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

 

Lublin, 28 maja 2020 r.

Msza Św. dla Młodzieży

Powrót

TV Lumen

Dzisiaj jest

czwartek,
13 sierpnia 2020

(226. dzień roku)

Święta

Czwartek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Poncjana, papieża, i Hipolita, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń:
3876438